ابزار نمایش اوقات شرعیمنبع ابزارهای وبلاگ نویسان مدرسه اجتماعی - مددکاری خانواده


مدرسه اجتماعی

جامعه شناسی

مددکاری خانواده شامل کار با خانواده ها، اطفال، سالمندان و نظیر آنها است. سازمان های خدمات اجتماعی الویت بالایی برای این گونه مددکاری اجتماعی قائلند. بسیاری از مراجعات به مددکاری اجتماعی از فقر، کمبودها و نظیر آنها ناشی می شود. هم چنین، در موارد زیادی مشکلات مربوط به روابط اجتماعی افراد درون خانواده ریشه دارند، و این بخش مهم ترین زمینه ای است که مددکاری اجتماعی تحت عنوان مددکاری خانواده به آن می پردازد. در سه دهه اخیر روش خانواده درمانی یا همان مددکاری خانواده کاربرد زیاد در جوامع مختلف داشته است. در این نوع مددکاری، رفتار افراد در ارتباط با مسائل و مشکلات آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. این که افراد چگونه با یکدیگر می توانند مسائل خود را حل کنند، در مددکاری خانواده مورد مطالعه قرار می گیرد. استفاده از این شیوه مددکاری اجتماعی به خانواده ها کمک می کند تا توان خود را در حل مسائل مختلف خانواده نشان دهند.

 روش برخورد در مددکاری خانواده

مددکاران خانواده در جریان کار خود با خانواده ها به شکلی منظم چهار مقطع زیر را باید مورد توجه قرار دهند:

1- مقطع ( رابطه) اجتماعی: در این مقطع مددکار اجتماعی از اعضای خانواده می خواهد به شکلی که راحت هستند برای مصاحبه و معرفی خود حاضر شوند. مددکار اجتماعی خود را معرفی می کند و با تک تک افراد آشنا می شود. هم چنین، مددکار اجتماعی باید نسبت به هرگونه غیبتی در ارتباط با اعضای خانواده نیز مطلع گردد. طرز برخورد، شیوه نشست و برخاست و نظیر آنها در این آشنایی مقدماتی و مصاحبه اولیه اهمیت زیادی دارد.

2- مقطع برخورد با مسئله: در این مقطع مددکار اجتماعی نسبت به هرگونه مسئله موجود در آن خانواده سوال می کند، و از آنها می خواهد که به چه نوع تغییر یا کمک هایی نیاز دارند. مددکار اجتماعی در این مقطع باید با دقت به نظرات افراد پی ببرد. در این زمینه اطلاعات کلی نسبت به خواستها و نیازهای افراد به دست می آید.

3- مقطع مقابله: در این مقطع مددکار خانواده شرایطی به وجود می آورد که اعضای خانواده رودرروی یکدیگر به بحث و مناظره بپردازند. مددکار اجتماعی نباید بحث های آنها را قطع کند. هم چنین، در این مقطع مددکار اجتماعی باید از راه حل هایی که خود آنها نسبت به مشکلات خود ارائه می دهند، استفاده کند. از این رو، به مددکاران خانواده توصیه می شود که در این مقطع تمرکز و توجه کافی نسبت به مسئله و ایده های اعضای خانواده نسبت به حل آن مسئله ( یا مسائل) از خود نشان دهند.

4- مقطع پایانی: ان مقطع در برگیرنده ارائه تکالیف و دستورات در حول مسئله و اهداف آن است. تعیین چارچوب های زمانی نیز در این مقطع مفید است، و در نهایت مددکار اجتماعی با اعلام خداحافظی خانواده را ترک می کند.

نوشته شده در یکشنبه یکم دی ۱۳۸۷ساعت 22:36 توسط لیما| |